NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Temadag på Island

Plantekvalitet er avgjørende for både planteskolene og etableringssuksessen. Det er nødvendig å sikre både kvalitet og økonomi i produksjonsfasen, og god overlevelse og vekst i plantefeltet.

K H Hanssen Skogreising Island 2008

Skogreisingen på Island gir resultater. Foto: K H Hanssen

Av Hrefna Jóhannesdóttir

Mange ting skal tas hensyn til i prosessen fra frø til plante på fremtidig voksested. Valg av tema på NordGen Skogs temadag på Island 9.-10. november 2010 ble derfor skogplantekvalitet, og metodene som brukes for å evaluere plantene. To foredragsholdere ble invitert utenifra: Anders Mattsson fra Högskolan i Dalarna er et kjent og respektert navn i bransjen, med flere tiårs erfaring i produksjon og kvalitetstesting av skogplanter. Peter Melin er produksjonssjef hos Svenska Skogsplantor, og har også omfattende erfaring med skogsplanteproduksjon.

På programmet sto også plantesykdommer, lisitasjon (anbud) og standarder. Mot slutten av de godt besøkte temadagene var det gruppediskusjoner omkring dagens situasjon og fremtidige utsikter i planteskolenæringen på Island.

Presentasjonene fra arrangementet finner du her.

Arkiv