Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Workshop om pre-breeding

Datum: 17-18 February 2011, Finland

Syftet med workshopen om Nordic Public-Private-Partnership on Pre-breeding är att summera dagens uppfattningar om och möjlig utveckling inom pre-breeding-aktiviteterna i det nordiska och baltiska områdena såväl som övriga världen. Resultaten från workshopen kommer att publiseras i ett specialnummer av Sveriges Utsädesförenings Tidskrift.

Workshopens program finner du här.
 
Workshopens första dag ska websändas on-line, i samarbete med HAMK University of Applied Sciences. Om ni önskar deltaga på distans under dag 1, så logga in som gäst, skriv ditt namn och tryck Enter. On-line seminarierum: http://amk.emea.acrobat.com/nordgen 

För mer information kontakta Agnese Kolodinska Brantestam : Agnese.Kolodinska@nordgen.org

   
   
   
   
   
   
   

Arkiv