NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Masteruppsats om rosenrot

Madeleine Kylin presenterade i slutet av november sin masteruppsats "Genetic diversity of Roseroot (Rhodiola rosea L.) from Sweden, Greenland and Faroe Islands". Svein Solberg på NordGen har varit en av handledarna.

Rosenrot (R.rosea L.) är en växt som fått mer intresse om sig de senaste åren, mestadels för dess fytofarmakologiska egenskaper. Även om många artiklar om rosenrot har blivit publicerade, så är det endast ett fåtal som handlar om dess genetiska diversitet.

Nordiskt Genresurscenter har samlat in material från rosenrot ifrån Sverige, Grönland och Färöarna under olika expeditioner. Proven blev analyserade för att studera den genetiska diversiteten. Resultat från en genetisk diversitetsstudie kan hjälpa Nordiskt Genresurscenter i deras bevarandesyfte för sin genbank.

I den här studien har insamlat material från NordGen blivit analyserade av två olika DNA markör metoder, mikrosatelliter (SSR) och inter simple sequence repeats (ISSR) för att utvärdera den genetiska diversiten. PCR produkter blev separerade på en polyacryla-midgel och framkallades med en silvermetod. Gelerna blev avlästa manuellt med replika-tioner. Co-dominant och dominant markör data blev separat analyserade med hjälp av POPGENE 1.32; och NTSYSpc 2.11.

Fyra ISSR-primers och fyra SSR-primers blev studerade och resulterade i 37 (ISSR) och 12 polymorfiska band (SSR). Procent av polymorfiska band för ISSR markörer var för Sverige 83.78%, Grönland 94.59% och Färöarna 48.65%. Bara två prover visade sig vara klonmaterial, de resterande 89 proverna var unika. Inga könsspecifika eller populations-specifika primers hittades.

Läs hela uppsatsen.

Foto: Simon Jeppson

Arkiv