NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Julehilsen

God jul ønskes alle fra NordGen Husdyr

NordGen Husdyr takker for godt samarbeid i 2010.

Året har gitt deltagelse på møter, konferanser og workshops, god faglig utvikling, nye prosjekter, hyggelige kontakter, større nettverk, tettere samarbeid i og utenfor Norden, og store og små utfordringer.

Hva 2011 vil bringe vet vi ikke enda, men vi har mange planer klare, som skal videreutvikles sammen med de ansvarlige for husdyrgenetiske ressurser i de nordiske land.

Vi håper alle får en trivelig jul, med eller uten nær fysisk kontakt med våre nasjonale raser.

Bildet viser redaktøren sittende i snøen, i god kontakt med Fjordingen Lenda (foto Anne Thorvaldsen)