NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen Växter

Äpplen hör julen till

Äpplen växer i hela Norden med undantag av Island. Stenåldersfynd av torkade äpplerester visar att nordborna njutit äpplen i tusentals år. Under denna långa tidsrymd har hundratals unika nordiska äpplesorter utvecklats. En del av dessa sorter har används till julen både som dekoration i granen och i olika maträtter och bakverk.

I våra trädgårdar odlas numera många stora och smakrika frukter, helt annorlunda än vildapelns små och sura. Flera av våra mest kända lokalsorter uppstod genom kärnsådder under 1700- och 1800-talen, t ex Filippa i Danmark, Haugmann i Norge, Huvitus i Finland och Åkerö i Sverige.

Många av lokalsorterna odlas i mer än ett nordiskt land. Sävstaholm, Åkerö, Ingrid Marie och Gravensteiner är exempel på sorter med spridning inte bara i Norden utan också i Baltikum. Aroma är exempel på en nyare äpplesort med blandat nordisk ursprung. Aroma är framförädlad i Sverige genom korsning av de två danska sorterna Ingrid Marie och Filippa.

Fortsättning