NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGens direktör slutar

Den 8 december slutar Jessica Kathle som NordGens direktör. Hon tillsattes som direktör då NordGen startade 1 januari 2008 som ett resultat av samgåendet mellan tre olika nordiska institutioner: Nordiska Genbanken, Nordisk Genbank Husdjur och Nordiska skogsbrukets frö- och plantråd.

Under dessa år har Jessica Kathle utvecklat NordGen till en institution som vi i personalen är stolta över. Hennes ledarskap har varit effektivt, transparent, nyskapande och stimulerande. Hon har, som få, haft förmågan att få oss att känna oss delaktiga i verksamheten, bl.a. genom en tydlig och klar kommunikation. Hon har utvidgat arbetet med information och media, gjort NordGens arbete med genetiska resurser mer synligt och fortsatt att främja det goda anseende som NordGen har både inom och utom de nordiska länderna. Jessica Kathle har även infört miljöaspekten som ytterligare en del av vår framtida gemensamma arvedel när det gäller genetiska resurser.

NordGen är en verksamhet där de genetiska resurserna för framtida livsmedelssäkerhet för kommande generationer bevaras. Jessica Kathle har outtröttligt arbetat för att detta arbete ska kunna hålla en hög kvalitativ nivå. Vårt internationella engagemang har ökat i takt med en ökad globalisering som ställer krav på internationell samverkan vad gäller bevarandet av våra genetiska resurser inom trädgård, lantbruk och skog.

Vi är också tacksamma för att Jessica Kathle har arbetat hårt för ökade basanslag till vår verksamhet samt att få den så kallade 8-årsregeln som gäller för alla anställda med nordiska kontrakt upphävd. NordGen är en kunskapsbank och en sådan tar tid att bygga upp, det behövs kontinuitet. NordGen har varit underfinansierat i flera år och gapet mellan vårt mandat och ambitioner och vad vi faktiskt får i basanslag är stort. Vi hoppas på en snar lösning på båda frågorna och hoppas att nästa chef fortsätter att arbeta för en positiv utveckling av NordGen.

Vi i personalen har uppskattat Jessica Kathles engagemang och vi är glada över att ha haft förmånen att ha henne som chef. Vi önskar henne helt och fullt lycka till med framtida utmaningar.

Personalen på NordGen

 

 

Arkiv