NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen under 2010

Beskrivning av stråsäd från NordGens kollektion 2010

Secale-cereale (Photo L. Michels)

Bevarande av mångfald i stråsäd av nordiskt ursprung eller anknytning och deras vilda släktingar är en central uppgift för Nordiskt Genresurscenter. Effektivt bevarande men framför allt ökat nyttjande av fröerna är endast möjligt, om genbanksmaterialet också har beskrivits vad gäller viktiga egenskaper. Med en sådan beskrivning blir genbanksmaterialet användbart för brukarna (forskare, förädlare, odlare) och kan även hanteras bättre av genbanken.

Ett av projekten som NordGen genomförde under odlingssäsongen 2010 fokuserade på karaktärisering av 69 olika nordiska förädlingssorter (1) och 22 lantsorter av vårvete (2) samt 16 olika sorters vårråg. Här kan du läsa mer om projekten om vårvete respektive vårråg.

Syftet med denna karaktärisering var att uppnå bättre beskrivningar av sådant genbanksmaterial som för närvarande efterfrågas av odlare och förädlare. EUs regler när det gäller odling av gamla sorter och lantsorter av stråsäd har nyligen ändrats.

Läs mer och se filmklipp.

Foto: Råg Secale cereale L. Fotograf L. Michels.