NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

GRIPA-konferens 16-17/11

Årets GRIPA-konferens har ambitionen att bli ännu mer praktiskt inriktad än fjorårets. Det kommer att bli mer utrymmer för diskussioner och vi har formulerat en uppsättning konkreta frågor.
Precis som tidigare är ett av målen med konferensen att utgöra en mötesplats för forskare, organisationer som arbetar med biologisk mångfald, växtförädlare, beslutsfattare och personer som arbetar med praktiskt bevarandearbete.
Konferensen är gratis.

Uppdaterad information kommer successivt att läggas ut på konferenshemsidan: http://www.nordgen.org/gripa. Där kan du också registrera dig. Av praktiskta orsaker är antalet deltagare begränsat. Först till kvarn gäller!

Arkiv