NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Spinneri og ullsenter

Nytt spinneri tar i mot ull fra gamle fåreraser

Det er nå temmelig nøyaktig ett år siden var Ingvild S Espelien invitert til å arrangere er ullkurs/ullseminar under Mat på Mære uka 2009 i samarbeid med NordGen, og vår dyreartsgruppe for sau og geit. Seminaret hadde fokus på bruk av ull og skinn fra gamle saueraser. Et av medlemmene i dyreartsgruppa presenterte på samme tid en rapport om Nordens bedrifter for mottak og videreforedling av ull fra de mindre rasene. Det var klart at det var et stort behov for et slikt ullmottak.

gråtrøndersau

Hver sauerase har ull med bestemte egenskaper. Disse forskjellene bør verdsettes og utnyttes i foredlede produkt som strikkegarn, tovede produkt, vevprodukt og mye, mye mer. Ingvild Espelien og hennes samarbeidspart Frida Tove Meland etablerer derfor et spinneri og ullsenter med fokus på gamle raser. Basis for etableringen er det nylig stiftede raselaget for grå trøndersau. Denne rasen har en spinnevennlig og salgbar ull av jevnt over god kvalitet.

Spinneribedriften heter Selbu spinneri og blir lokalisert Selbu nær Trondheim i midt-norge. Spinneriet kan foredle ca 4000kg ull i året, og vil arrangere kurs, møter og omvisninger i bedriften når de er godt i gang.

 Vi håper og tror at det er mange som ønsker å kjøpe produktene fra de gamle rasene og gjøre ære på mottoet: BRUK og BEVAR, sier de

De vil på sikt kunne ta imot ull fra de fleste gamle sauerasene fra hele Norden, og kan bidra med råd og veiledning angående behandling av sauer og ull for å ivareta ulla som ressurs på best mulig måte.

Bildet viser en grå trøndersau, og bildet er tatt av Nina Sæther fra det norske genressurssenteret.

Ta gjerne kontakt med Ingvild S Espelien om du har flere spørsmål. Les mer om spinneriet her.