NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

NordGen överlever?

Efter några turbulenta veckor då NordGen varit hotad av drastiska nedskärningar, verkar processen ha kommit in i ett långt mer positivt spår de sista dagarna och det finns gott hopp om att rädda vår verksamhet.

Många goda krafter från politiskt håll men även andra institutioner och universitet har arbetat för vår sak eller uttryckt stöd för vår verksamhet
– Vi har gott hopp om att vi får en lösning på den akuta kris som uppstått inför 2011. Det arbetas också för en mer långsiktig lösning från 2012, säger Jessica Kathle, chef för NordGen.

Bakgrund

NordGen har i flera år kämpat med oförändrade anslag och med ökade krav på att tillvara frösamlingar från andra institut i de nordiska länderna. Frösamlingarna behöver dessutom regenereras för att överleva. Dör de, är de genetiska resurserna förlorade för alltid.

Med krav på att göra en budget för 2011 som gick i balans samt att hämta in underskottet från tidigare år, såg NordGen ingen möjlighet att fortsätta att driva genbanken med mer än att halvera antalet anställda, och därmed skära ner verksamheten till ett minimum.

Detta är särskilt allvarligt för det betyder i praktiken att Norden skulle bryta mot de internationella överenskommelserna om bevarandet av genetiska resurser.

Arkiv