NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordisk aftryk på EUs Østersøstrategi

Grønt nordisk aftryk på EUs Østersøstrategi - Norden skal gå forrest og vise vejen for grøn vækst i Østersøregionen med vores helt unikke samarbejde indenfor topforskning og bæredygtige løsninger på transport- og energiområdet sagde Halldór Asgrímsson, generalsekretær for Nordisk Ministerråd på et seminar om EU’s Østersøstrategi i København torsdag.

Läs hela artikeln på Nordiska Ministerrådets hemsida.

Arkiv