NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Avelsprogrammens bärkraftighet

Hur kan avelsprogrammens bärkraftighet bedömas?

Cows of old Norwegian breeds

Avel är en mycket långsiktig verksamhet. Främst gäller detta de djurslag som har lång generationstid och lägre reproduktionsförmåga (enkelfödare). Det blir kanske därför allra mest tydligt för mjölkkor, som också har stor påverkan på ägarens och hela jordbruksproduktionens inkomster. Aveln måste därför läggas upp så att möjligheterna att forsätta en vald inriktning inte får riskera att rasen/populationen försvinner. Den genetiska variationen är här själva grundstenen.

Det är en rad delmoment man ska se på för att systematisk bedöma bärkraften i ett avelsprogram. Denna artikel presenterar ett 10-stegs kontrollprogram som tagits fram av en rad framträdande internationella husdjursgenetiker och som allmänt är acceperat som ett slags arbetsinstrument.

Läs mer om bärkraftig avel här.