NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Fröplantager

Granfröplantager – en guldgruva för svenskt skogsbruk

Användning av förädlat plantmaterial är ett effektivt sätt att öka skogsproduktionen och därmed också avverkningsmöjligheterna i Sveriges skogar. År 2007 kom 48 procent av de producerade granplantorna från plantagefrö.

Granfröplantage i Ålbrunna. Foto: Olle Rosenberg

Huvudskälet till den begränsade användningen av plantagefrö är helt enkelt att det råder brist på plantagefrö.

På lång sikt kommer bristen att elimineras genom anläggning av nya plantager. På kort sikt kan bristen minskas genom insatser i de redan etablerade plantagerna.

Läs Curt Almqvists artikel her