NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Vulkanutbrudd (Tema)

Vulkanutbruddet på Island - en trussel for husdyr og landbruk

Island er jammen et land av is og ild!

Med flere vulkaner og isbreene som dekker 10 % av det totale landarealet på 103.000 km2. Vulkanutbruddet som startet i under en av de mindre isbreene Eyjafjallajökull, nær sørkysten av Island den 14.april har ødelagt beitemark, høy-enger, og annen dyrkbar mark på flere gårder med får, storfe og hester i området i nærheten. Hovedskaden så langt har kommet av den pulveraktige grå lavaen som ble spredd med enorm kraft opp av krateret tusenvis av meter opp i luften, med store konsekvenser for flytrafikken i Europa.

Vulkanen ligger 120-140 km øst for Reykjavík by og Keflavík internasjonale flyplass. Her har det kun falt mindre mengder aske, så Islands hovedflyplass har vært åpen de fleste dagene. Men både over 100 gårder og landsbyen Vik har blitt sterkt påvirket av aske-nedfallet. Så langt har selve lavastrømmen ikke medført problemer, men den har medført nedsmelting av bre-isen, som fryktes å gi flom i større og mindre grad i tiden som kommer.

Les hele artikkelen her