Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Sökes: gamla prydnadsväxter

Den gamla arvesorten, eller blomstren som lever kvar i eller kring en gammal trädgård, är ett arv från förr. Dessa gamla växter kan vara av annorlunda typ än dagens moderna sorter, eller är blomster som inte är så vanligt odlade nuförtiden. De hotas att försvinna när fröna inte längre går i arv, när trädgårdar görs om och områden "städas" upp. I NordGens mandat ingår att bevara frö av prydnadsväxter, men det mesta i vårt frölager är jordbruksväxter och grönsaker. Nu är det dags att vi också fyller vår genbank av fröförökade prydnadsväxter som har nordiskt ursprung och relevans. Vi söker efter främst efter gamla annuella (ett-åriga) och bienna (två-åriga) prydnadsväxter, men även fleråriga växter om man kan bevara dem som frö.

En arvesort kan definieras som en växtsort som varit omtyckt och odlad under väldigt många år, och i flera fall har de gått i arv från person till person, och även generation till generation. Därav kallar vi dem ibland för arvesorter. Men det kan också vara växter som "lever sitt eget liv", frösår sig själva och har överlevt i eller i närheten av trädgården under många år. Sådana kvarstående växter kan dyka upp lite här och var. 

I det svenska nationella programmet POMs Fröupprop som pågick 2002-2005 kom det in många intressanta grönsakssorter som nu bevaras i NordGens genbank. Man fick också indikationer på att det även finns arvesorter av fröförökade prydnadsväxter ute i landet. Vi tror att det är likadant i alla de nordiska länderna.

Under 2010 startade därför NordGens arbetsgrupp för frukt, bär och prydnadsväxter ett upprop efter annuella och bienna prydnadsväxter. Detta upprop gäller fortfarande, vi hoppas på att ni tipsar oss om gamla växter från förr.
Läs mer här.

Arkiv