Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Klonarkiv

Hur bevarar man en äpplesort?

Sorter av vissa växtslag kan man inte bevara som frö, eftersom det ofta förekommer eller till och med krävs att plantorna pollineras av artfränder med lite annorlunda genuppsättning. Avkomman får då en annan genuppsättning och kan ha andra egenskaper.

appleclontheme

Stammar av äpplesorten 'Filippa' i klonarkivet på Capellagården, Öland, Sverige. (Fotograf: Capellagårdens bildarkiv)
Sådana växtslag förökas istället vegetativt, det vill säga man delar plantan, tar sticklingar, ympar, eller tar bitar av rot eller knöl. Man får alltså gentiskt identiska kopior av moderplantan, så kallade kloner, och behåller sortens karaktärer. Det är också anledningen till att vi bevarar denna typ av växter med hjälp av växtdelar och inte som frö. Läs mer här.