NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Workshop i Tallinn, Estland

NordGen Husdyr arrangerer i Juni i samarbeid med Estlands Landbruksuniversitet en workshop med tittelen Risk Management in animal breeding programs i Tallinn 14. - 18. Juni 2010.

Hovedtema vil være Genomisk seleksjon og presentasjon av dataverktøyet EVA. Workshopen legges opp med både foredrag, øvelser og diskusjoner, og passer best for dem med fagansvar for avlsarbeid og PhD-studenter.

Det er ingen påmeldingsavgift, men deltagerne dekker selv reise og opphold.

Les hele programmet og annen praktisk informasjon her.

Arkiv