Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Kvannens genetiska diversitet

Ett nytt projekt för att undersöka genetisk diversitet mellan olika nordiska populationer av kvanne (Angelica archangelica L.) har startat.

Kvanne är en av de allra äldsta grödor som har odlats i Norden. Redan i de isländska sagorna omnämns kvanne och i de äldsta kända norska lagböckerna från 1100-talet finns straffsatser för stöld av kvanne. Inom den samiska kulturen och hos Grönlands inuiter har kvanne en lång tradition som nyttoväxt. I Europa betraktades kvanne länge som det främsta läkemedlet mot pesten.

Foto Magnus Göransson

Kvanne ingår i familjen flockblommiga växter, tillsammans med många välkända nyttoväxter som t.ex. morot, selleri, dill och kummin. Idag används kvanne främst som smaksättare i likör, i parfymindustrin, samt som naturläkemedel. Nya användningsområden håller på att utvecklas, t.ex. kvannlamm på Island, där lamm som betat kvanne får en distinkt smak på köttet. Fler användningsområden är under utveckling inom ramen för det nya nordiska köket.

Utgångspunkten för projektet är att undersöka om kvanne har följt med människor som flyttat mellan de Nordatlantiska regionerna, eller om det enbart är vilda populationer som har nyttjats. För att reda ut detta kommer populationer som tidigare insamlats på Grönland och Färöarna, tillsammans med kommande insamlingar vid kulturhistoriskt intressanta platser på Island, samt populationer från Norge och Finland att analyseras med genetiska markörer. Resultat från analysen kommer att utmynna i ett dendrogram, som klargör genetiskt avstånd mellan populationerna.

Denna kunskap är viktig för att kunna bidra med kulturhistorisk information kopplad till genetisk diversitet i nordisk kvanne inför såväl marknadsföring av produkter, som bevarande av biologisk mångfald.

Projektet stöds av det isländska genresursrådet, det isländska lantbruksuniversitetet samt NordGen.

Arkiv