Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: reliktplanter

Reliktplanter – levende kulturminner

Høsten 2009 har NordGen arbeidet med reliktplanter sammen med den kjente danske botanikeren Bernt Løjtnant. Vi har undersøkt og samlet inn frø av reliktplanter fra utvalgte lokaliteter i Danmark.

Reliktplanter er kulturplanter som har overlevd på eller rundt sine opprinnelige vokseplasser. Et karaktertrekk ved mange av vekstene er at de ikke sprer seg og er således bundet til den biotop hvor de er innført. Dette gjør dem ekstra sårbare ved endringer på vokseplassen.

Bruksområder
Plantene ble i tidligere tider brukt i en rekke formål; som køkkenurter, krydderurter, medisinplanter, teplanter, fargeplanter, prydplanter, duftplanter og annet. En og samme vekst ble gjerne anvendt til flere ting. Reliktplantene vokser i dag upåaktet på arealer som ikke er beskyttet. Flere av planteartene er i tillegg sjeldne og dermed truet når der skjer endringer på vokseplassen.

Les mer