NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Klimatkonferens i Köpenhamn 7-18/12

Den 7-18 december äger den stora klimatkonferensen rum i Köpenhamn - COP 15. Nordiska Ministerrådet engagerar sig genom att finansiera en nordisk grupp med klimatexperter från hela Norden, den nordiska COP15-gruppen. COP15-gruppen har bland annat tagit fram analyser och rapporter om aktuella förhandlingsfrågor samt arrangerat möten mellan internationella klimatförhandlare.

NordGen delar tillsammans med andra nordiska institutioner genom att dela en monter inne på Bella Center där konferensen äger rum. Vår utmaning är föra fram vikten av genetisk mångfald. Vi kommer också att delta med material i det publika arrangemanget Nordic Venue som öppnar den 12 december.

Läs mer om COP 15 på Nordens hemsida. Läs mer om vårt deltagande under rubriken Nordic Activities in Bella Center during COP 15.

Arkiv