Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Äldre växtsorter kan bli bevarandesorter

Är du intresserad av äldre sorter av lantbruksväxter? På Jordbruksverkets seminarium i Nässjö den 11 november får du veta mer.

Under juli 2009 trädde nya regler för utsäde och sorter i kraft. Reglerna ger dig möjlighet att få med bevarandesorter av lantbruksväxter, som potatis, ärt och åkerböna, på den svenska sortlistan. Det betyder att du får marknadsföra och sälja utsäde av dessa sorter. På seminariet kommer du informeras om reglerna för utsäde och vilka möjligheter de ger. Läs mer

Arkiv