NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Foryngelse i skogreisingsområder

Klima og miljø var sentrale punkter på dagsordenen når 45 deltagere møttes i Bergen 28.-30. september 2009.
Helge Drange (Bjerknessenteret), Matti Haapanen (Metla), Tore Skrøppa og Øystein Johnsen (Skog og landskap) holdt foredrag om klimaendringer og trærnes muligheter for tilpasninger til disse endringene.

Bergen viste seg fra sin beste side under turen i byskogene på Fløyen.

Bernt-Håvard Øyen fra Skog og landskap startet konferansen med å dra de lange linjene i skogplantingens historie i de nordiske land. En felles faktor i alle landene har vært at skogreising på nye områder startet ut fra ønsket om å skape ressurser, arbeidsplasser og verdier i lokalsamfunnet og regionene. De seinere tiåra har så spørsmålet om skogplantingens effekter på miljøet blitt et aktuelt tema.

Helge Drange fra Bjerknessenteret holdt et (skremmende) aktuelt foredrag om nåværende og forventede klimaendringer, som ble fulgt opp med innlegg om skogtrærnes muligheter for tilpasning til et nytt klima. Gjennom treforedling og riktig skogforvaltning kan vi bidra til denne tilpasningen.

Andre temaer som ble tatt opp var nye utfordringer i forhold til sykdommer og skadeinsekter i skog, økonomiske aspekter av skogreisingen, biodiversitet i naturlig vs. plantet skog, bruk av fremmede arter, og folks holdninger og estetiske preferanser i forhold til skog og skogreising.

Under omvisningen på Bryggen ble det demonstrert bærekraftig bruk av tre i praksis. I Bryggens 300 år gamle trebygninger bindes både kulturhistorie og CO2. En ekskursjon til byskogene på Fløyen ga deltagerne mulighet til å diskutere skogreising, fremmede treslag og bruk av skogen til friluftsliv og rekreasjon.

Programmet og foredragene fra konferansen kan du finne på denne siden.

Arkiv