Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Nordiske sorter fra Russisk genbank

Nordisk materiale fra Vavilov instituttet i Russland

NordGen og Vavilov Institute of Plant Industry (VIR) har etablert en plattform for samarbeid og utbytte av kunnskap og plantemateriale. Sammen har vi startet et prosjekt for å identifisere, karakterisere og oppformere unikt nordisk materiale som finnes i VIR kolleksjonen. Vi ønsker også å promotere bærekraftig bruk gjennom økt kunnskap og anvendelse av materiale i forbindelse med FoU innen klimaendring og matproduksjon.

På starten av 2000-tallet ble det satt igang en søken etter Nordisk materiale i Vavilov instituttets databaser og håndskrevne kataloger. Det finnes et stort antall interessante accesjoner fra tidlig 1900-tall. Å lete etter dublikat og å få unikt materiale inn i NordGens genbank ble startet da, men kun på bygg og havre. Det finnes flere andre vekstslag som skal undersøkes og analyseres. Nepe, kålrot, oljevekster og rug er blandt dem vi har tatt fatt på.

Les mer