NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Träffa oss i Stockamölla

För första gången skapar den svenska avdelningen av International Garden Society en mötesplats för trädgårdsälskare och mindre trädgårdsföretag. Eventet består av en seminariedel och en mässa i anslutning till föreläsningarna.

Första dagen är avsedd för att locka kommunernas parkanställda och andra professionella. Andra dagen är öppen för allmänheten. Det är gratis inträde till mässan, där bland annat NordGen deltar, medan seminarieprogrammet kostar en slant.

Läs mer här.

Arkiv