NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Seminar om produktutvikling

Seminar om næringsutvikling basert på husdyrrase

Åpent seminar om næringsutvikling basert på husdyrrase
30.sept – 2.okt. 2009
Mære, Nord-Trøndelag, Norge

Nordens husdyrraser har mange ulike egenskaper! Viktigst er kanskje produksjonsegenskaper som god melkeytelse eller hurtig tilvekst for kjøttproduksjon. Andre raser har egenskaper som gjør at de egner seg særlig god til god utnyttelse av kulturlandskap, har melk med spesielt god ystekvalitet, særlig mørt kjøtt, eller rett og slett er viktige for vår kulturhistorie. NordGen arbeider for å sikre alle disse egenskapene, for vår histories skyld, men ikke minst for nåtidens og fremtidens landbruksnæring. Beste måten å sikre våre lokale husdyrraser er å bruke dem i næring! Gjerne ved å tilby gode produkter med spennende tilleggskvaliteter og historier.

Lokale husdyrraser – kan det bli næring av slikt?

NordGen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Mære Landbruksskole, Norge, samarbeider om arrangementet. Seminaret omfatter forvaltningstema så vel som praktiske næringsutviklingskurs. Les mer her om NordGens program og om praktiske temakurs ved Mat på Mære-arrangementet. Eller ta kontakt med Benedicte Lund på benedicte.lund@nordgen.org