Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

primærdata om biologisk mangfold fritt tilgjengelig for alle

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal organisasjon som arbeider med å gjøre primærdata om biologisk mangfold fritt tilgjengelig over Internet for alle.


NordGen bidrar med det nordiske datasett om genetiske ressurser som en åpen og fritt tilgjengelig ressurs ved hjelp av teknisk programvare og infrastruktur fra GBIF. Ved å anvende Tekniske løsninger fra GBIF (og samtidig også bidra til videre utvikling av disse tekniske løsninger) kan NordGen med enkelhet dele ut og bidra globalt med vårt datasett om den Nordiske germplasm samlingen uten å duplisere arbeidet som utføres med GBIF. Ved å anvende teknologi fra GBIF samt integrasjon av det nordiske germplasm datasett til GBIF sitt datanettverk, kan brukere av disse data umiddelbart søke i vårt datasett integrert sammen med data fra andre datasett på genetiske ressurser fra andre land; samt i tillegg også andre datasett med relevant informasjon om biologisk mangfold. Utvikling av nye informasjonsportaler og verktøy for å dele nordisk germplasm data (integrert med data fra andre datasett på biologisk mangfold globalt) kan nå utføres med langt mindre innsats! GBIF bidrar med tekniske løsninger for å dele data samt komponenter for webtjenester av meget høy global standard og eliminerer behovet ved NordGen for å utviklet egne tilsvarende grunnleggende komponenter for å dele data.


NordGen (NGB) ble medlem av GBIF og startet vår NODE for å dele data med GBIF i mars 2004. NordGen (NGB) var den aller første frøbanken (med datasett om genetiske resurser) som ble med i GBIF. Allerede senere samme år fortsatt de neste frøbanker å dele germplasm data med GBIF; IHAR (Polen, mars 2004) and IPK Gatersleben (Tyskland, august 2004). Andre tidlige frøbanker som startet å dele germplasm data med GBIF er WUR CGN (Nederland, desember 2005), USDA GRIN (USA, desember 2005), EURISCO (den Europeiske frøbank portalen, februar 2007), SINGER (CGIAR organisasjonenes portal, februar 2007) samt Banco de Germoplasma (CSIC, Spania).

Sidansvarig:  Jonas Nordling