Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Kål och rotfrukter

Ett urval av sorter som odlades i köksträdgårdarna under 1900-talets början.

Dansk Landbrugsmuseum, Gammel Estrup, på Jylland och Nordiskt Genresurscenter (NordGen) har sedan 2008 ett gemensamt trädgårdsprojekt – ”bedstemors have”.

Godset Gammel Estrup är en av Danmarks bäst bevarade renässansherrgårdar. Själva huvudbyggnaden utgörs idag av herrgårdsmuseet Gammel Estrup medan Danmarks Landbrugsmuseum ansvarar för de tidigare ekonomibyggnaderna samt markerna runtomkring.

I år är temat i ”bedstemors have” kål och rotfrukter och avsikten är att visa en del av den mångfald av sorter som kunde finnas i en dansk köksträdgård under perioden 1900-1925. Valet av årets tema hänger samman med att dessa grödor har varit synnerligen betydelsefulla för det ”nordiska köket”. Läs mer ->>>