NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Professor Stig Blixt har avlidit

Professor Stig Blixt, tidigare direktör vid Nordiska Genbanken, gick bort den 20 juni 2009, 79 år gammal. Stig Blixt var en person som betydde oerhört mycket för forskningen kring ärters genetik. Han ägnade hela sitt yrkesverksamma liv åt forskningen om ärtor och samlade bland annat in tusentals sorters ärter från hela världen. Han var också med och la grunden till Nordiska Genbanken 1979, där växter som är intressanta för nordiskt jordbruk och trädgårdsnäring bevaras.

Stig Blixt var något av ett underbarn inom genetiken. Han slutade skolan redan vid 15 års ålder och började då vid Weibullsholm i Landskrona som laboratorieassistent. Det var här som hans enastående karriär inom ärtgenentik startade. Trots att han saknade formell utbildning, hade han en inneboende förmåga att snappa upp kunskap och lära sig av kollegor och han publicerade en jämn strid av vetenskapliga artiklar om ärtor. Till slut föreslog Åke Gustafsson, professor i genetik i Lund, att han skulle påbörja sina doktorsstudier. Han disputerade 1972 efter att han fått specialtillstånd av Kungen att doktorera utan att ha en grundutbildning.

Stig Blixt insåg mycket tidigt vilken av att bygga upp och underhålla en baskollektion av ärtor och han måste vara en av de första som använde sig av datoriserad databas för sina genetiska variationer och referenser. Forskningen på ärtor vid Weibullsholm lades ner 1986 och Stig Blixt såg till att kollektionen säkrades genom att flyttas till Nordiska Genbanken. 1988 anställdes han som materialchef vid Genbanken och 1989 blev han chef för våra SIDA-finansierade utvecklingsprojekt. Han utnämndes till direktör 1990 men drog sig tillbakafrån sin direktörspost i slutet av 1992. Han fortsatte som seniorforskare och gick i ålderspension i slutet av 1994 men stannade kvar till slutet av 1995.

Han var omtyckt och känd för sin drivande förmåga och hans något okonventionella ledarstil. Hans baskollektion av ärtmutanter finns fortfarande på genbanken som nu bytt namn till Nordiskt Genresurscenter. Hans bidrag till betänkandet av den svenska statliga utredningen om jordbrukets tillgång på växtgenetiska resurser lade grund för de mandatartlistor som vår bevaringsverksamhet än idag bygger på.

1998 valdes Stig Blixt in som medlem på livstid i Pisum Genetics Association. Denna utmärkelse gavs till honom för hans enorma bidrag till den ärtgenetiska världen och särskilt för hans arbete med att bevara värdefulla genetiska referenser (genetic stock).

Stig Blixt pensionerades i slutet av 1995 och kunde då ägna sig åt sina många intressen , bl.a. sin vackra trädgård där han underhöll en stor samling av den svenska floran. Han har dock hållit kontakten med oss och vi har haft glädjen att se honom på många julfester och andra sammankomster. Våra tankar går nu till hans fru Birgitta och hans döttrar.

Arkiv