Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Årets høsting av frø

Nepe i veksthus- "Svedjerova" (NGB 17907) og "Nordsjö" - var først ute i år. Dette er oppformering av frø innsamlet gjennom det svenske programmet POM.

Ute på felt er flere grasarter snart klare for høsting. Det er snakk om manuell høsting av små feltruter. Etter høsting legges frø med hams og stengler på et mørkt og lufltig sted, før de treskes, tørkes og pakkes i frølageret.

Arkiv