NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Erling Fimland får hederspris

Erling Fimland, tidigare chef för NordGen Husdjur, har tilldelats ”the Distinguished Service Award” som varje år delas ut av European Associations of Animal Production (EAAP). Priset delas ut till personer som under en lång och enastående yrkeskarriär väsentligt bidragit både till husdjurområdet i allmänhet och till EAAP i synnerhet. Erling Fimland som nyligen pensionerades från sin tjänst som chef för NordGen Husdjur, tidigare Nordisk Genbank Husdjur, har haft en lång och framgångrik karriär inom djuravel och genetiska resurser.

Erling Fimland inledde sin arbetskarriärsom forskarassistent från 1966 till och med 1970 vid Norges Lantbrukshögskola, (NLH). 1971 anställdes han vid Avlslaget for Norsk Rødt Fe för att arbeta med evaluering av avelsvärden för storboskap med arbetsplats NLH. Efter att ha tagit sin doktorgrad i husdjursbruk 1976 blev han 1981 avdelningschef för avel och avelsförsök vid NRF. Något senare (1985-1989) blev han utnämnd till och arbetade som daglig ledare för Norges Pelsdyranslag og Norske Pelsdyrforlag AS. Under denna tid var Fimland Professor II vid NLH. I 1989 blev Erling Fimland direktör vid AKVAFORSK – institutet för akvakulturforskning – en ställning han stannade i under mer än nio år.

1998 blev Erling Fimland utnämnd till direktör för Nordisk Genbank Husdjur där hade fortsatte sin karriär till 2007 då han under en övergångsperiod tog över direktörsskapet för Nordiska genbanken (växter). När så Nordiskt Genresurscenter – NordGen – bildades 2008 genom sammanslagning av de nyss nämnda organisationerna samt Nordiska skogsbrukets frö- och plantråd, återvände Erling Fimland till sin ställning som chef för NordGen Husdjur.

Erling Fimlands oväderliga bidrag till nordiska husdjursgenetiska resurser innehåller en stor mängd vetenskapliga artiklar, deltagande i kommittéer och arbetsgrupper på såväl nationell/nordisk som internationell nivå. Han har varit opponent på ett stort antal doktorsavhandlingar. Hans forskning har framför allt fokuserat på avel/förädling samt kvantitativ genetik på kor, får, pälsdjur och lax. Bland hans många deltaganden i expertgrupper kan nämnas hans ordförandeskap i en arbetsgrupp som utnämndes av norska Landbruks- og Matdepartementet för att ta fram en nationell plan för genetiska resurser inom husdjur, växter och skog.

Vi på NordGen är stolta och glada över att ha fått arbeta med och lära känna Erling Fimland, inte bara för hans breda kunskaper och erfarenhet om husdjursgenetiska resurser men också för den värme och generositet som han visat oss kollegor och arbetspartners. Som tur är kommer vi inte att förlora honom ännu, eftersom han fortsätter att arbeta som konsult hos oss.

Foto: Simon Jeppson, NordGen

Arkiv