NordGen Skog

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Konferanse i Bergen september 2009

Velkommen til konferansen "Foryngelse i skogreisingsområder"
Skogreisingen skapte verdier - men endret samtidig landskapet. Foto: B-H Øyen/Skog og landskap

Fra 50-årene skjedde en massiv skogreising på Norges vestkyst. Bjørk og furu måtte vike for gran. Nå begynner vi å høste disse bestandene, og foryngelse av den neste generasjonen skal planlegges. Det gir grunnlag for problemstillinger som er interessante for hele Norden.

Hvordan skal skogen forynges på best mulig måte? Bør det legges vekt på stor produksjon for best lønnsomhet og størst mulig CO2-fangst, eller skal hensynet til biomangfold og landskapsverdier telle mest? Hva betyr klimaendringene for valg av arter og provenienser? Vil vi møte nye utfordringer med hensyn til skadeorganismer i fremtiden?

Les mer om konferansen på denne siden, eller last ned invitasjon og program i pdf-format.

 

Arkiv