NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Sosial betydning av husdyrhold

Japansk-finsk workshop i Sendai, Japan, om sosial betydning av hold av husdyr

Presentasjonene på workshopen fokuserte på forholdet mellom mennesket og husdyra i ulike samfunn i nord Europa, nord Asia, sentral Asia og Afrika. Den sosiale og kulturelle betydningen husdyra har utover de umiddelbare økonomiske verdiene knyttet til produksjon av mat og fôrforbruk ble diskutert. Disse er svært viktige faktorer å forstå når en skal vurdere de ulike rasene med hensyn til bevaringstiltak, da de sosiale og historiske verdiene må vurderes parallelt med de genetiske verdiene.

Workshopen inneholdt også en ekskursjon til den japanske landsbygda, hvor en fikk se Japansk Svart Fe på forskningsstasjonen til Tohuku Universitet. Rasen er for tiden relativt populær som lett kjøttrase, men ble tidligere også brukt som trekkdyr. Les mer om workshopen her.

Bildet viser Japansk Svart Fe på sommerbeitet til forskningsstasjonen ved Tohuku Universitet i Japan. Foto: Juha Kantanen