NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Lyckat seminarium vid CSD17 i New York

FN:s kommission om hållbar utveckling (UN Commission on Sustainable Development, CSD), höll sin 17:e session i FN-högkvarteret i New York den 4 till den 15 maj 2009. Fokus för konferensen var bland annat Afrika, jordbruk och torka. I samband med denna större konferens arrangerade Nordiska Ministerrådet ett lunchseminarium med namnet "Crucial role of genetic resources in ensuring food security in a changing climate". NordGens direktör Jessica Kathle var moderator för konferensen. Seminariet drog många intresserade åhörare.

Läs mer om CSD-konferensen och om lunchseminariet på Nordiska Ministerrådets hemsida

Bild: Paul Munyenyembe, SADC Plant Genetic Resources Center i talarstolen. Bakom skymtar Jessica Kathle, direktör NordGen.

Arkiv