NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Inavelsprogrammet "EVA"

NordGens kurs i användning av inavelsprogrammet ’EVA’

 

NordGens kurs i användning av inavelsprogrammet ’EVA’ genererar användning i Norden och Baltikum.

Dataprogrammet ’Eva´ för kontroll av inavel i populationer och korrekt balansering mellan selektion och inavelseffekt har utvecklats vid DJF (Det Jordbrugsvidenskablige Fakultet) vid Århus universitet i samarbete med NordGen. Införandet av programmet i praktisk användning har stor betydelse för avelsprogrammens långsiktiga uthållighet.

Programmet är mycket generellt och kan utnyttjas inom alla arter och raser och fungerar oberoende av populationens storlek och struktur. Det går alltså både att använda i stora kommersiella populationer med förhållandevis stort selektionstryck och i små bevarandepopulationer där man nästan uteslutande vill lägga vikt vid härstamningsbredd/variation. Det har visat sig vara ett väl fungerande system i löpande praktiskt avelsarbete.

Les mer om EVA her.

Bildet visar islandska kor, med en stor diversitet i farger og mönster.
Foto Liv Lønne Dille