Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Projektet Ydun har startat

Projektet Ydun utvärderar danska lokala äpplesorters lämplighet för juiceproduktion, t.ex. C-vitamininnehåll, smak och doft.

Ydun är ett fyra-årigt projekt som har som mål att främja användningen av lokala danska äpplesorter för nischproduktion av juice, och för att stärka danska producenters konkurrensmöjligheter. Ett antal äpplesorters egenskaper för juice-produktion ska utvärderas med olika vetenskapliga metoder, med fokus på juicekvalitet (t.ex C-vitaminhalt), smak och doft.

Den forskningsmässiga målsättningen är att klarlägga samband mellan fruktkvalitetsparametrar som producenten själv kan mäta i odlingarna, frukt- och juiceparametrar efter skörd som kan mätas med hjälp av on-line-sensorer, samt lukt- och smakegenskaper hos den färdiga juicen.Resultaten från projektet kommer att integreras i den web-baserade identifieringsnyckel för äpplesorter som NordGen tillsammans med Köbenhavns Universitet - Fakulteten för Bioveteskap (KU-Life) utvecklar för att främja allmänhetens intresse för äldre nordiska äpplesorter och för att tillgängligöra den senaste kunskapen.

I projektet ingår en doktorand- och en post doc-tjänst, placerade på KU-Life. Doktorandtjänsten är under utlysning till och med 2009-05-11 på KU-Lifes websidor, medan post doc-tjänsten är tillsatt.

Ydun startades 1 april 2009 och kommer att pågå till och med 2012. Projektet finansieras dels med medel från Danmarks Direktorat for FødevareErhverv, dels från projektdeltagarna själva, det vill säga KU-Life avdelningarna för Jordbruk och Ekologi (gruppen för Miljø, Ressourcer og Teknologi och gruppen för Afgrødvidenskab) och för Livsmedelsvetenskap (gruppen för Kvalitet og Teknologi), samt NordGen.

Projektledare är Torben Toldam Andersen vid KU-Life.

Arkiv