Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: kulturväxternas historia

Kulturväxternas historia – viktigt att bevara

”Use it or lose it” är ett uttryck som mycket väl beskriver hur vi måste bevara våra genetiska resurser, såväl växter som djur. Men för att de ska vara intressanta för användning behöver vi ha många olika typer av information om dem. En växt bevarad för framtiden utan sin historia säger oss inte så mycket. Värdet av den bevarade växten flerdubblas om vi också bevarar historien om var och hur sorten uppstod, av vem, hur och till vad den användes, och vilka egenskaper den har uppskattats för. Denna information faller snabbt i glömska, och för varje dag går allt mer förlorat för alltid. Läs mer