NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Tema: Ny sektor leder

Dr Juha Kantanen er nyansatt leder for sektor husdyr

Dr Juha Kantanen har sin PhD i husdyr- og populasjonsgenetikk fra 1999, ved Joensuu Universitet i Finland. Han har jobbet som spesial forsker ved MTT Forskningscentralen for jordbruk og matvareøkonomi. I tillegg til forskningsarbeidet har han hatt ansvaret for å koordinere det nasjonale genressursarbeidet for husdyr i Finland. Han har i sitt forskningsarbeid vært særlig interessert i genetisk variasjon og slektskap i ulike saue- og storfepopulasjoner.

På bildet har han selskap av en ku av øst finsk rase, og en finsk reinsdyr hund. Denne storferasen kommer fra østlige deler av Finland. Det finnes både hornete og kollete dyr, og den melker gjennomsnittlig ca 4100 kg pr år. Det finnes bevaringsbesetninger på to landbruksskoler i Finland, etter at de i over 20 år har vært holdt på fengselsgården Sukeva i Finland. Bildet er tatt av Juha-Pekka Seppänen