Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Möte om nordiska fältgenbanker

Under tre snörika dagar, 11-13 mars, i Lygnasæter i Norge, samlades drygt 20 projektledare ur de norska och svenska nationella programmen, plus representanter från NordGen, Finlands nationella program, samt Danmarks och Islands motsvarigheter. Temat för mötet var samlingarna i fältgenbanker/klonarkiv med vegetativt förökat växtmaterial, och hur vi kan samarbeta i det arbetet över gränserna. Mötet var mycket produktivt och idérikt, och flera samarbetsprojekt har initierats.

Arkiv