Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Svalbard Globale frøhvelv

NordGen er ansvarlig for daglig drift og administrasjon av Svalbard Globale frøhvelv.

20

Svalbard Globale Frøhvelv er det ultimate sikkerhetsnettet for verdens nytteplantemangfold. Formålet med frøhvelvet er å bevare verdens plantegenetiske ressurser for mat og landbruk ved å tilby kostnadsfri sikkerhetslagring av frø fra frøbanker verden rundt.

Svalbard er både fjerntliggende og enkelt tilgjengelig på samme tid, og er et perfekt sted for et slikt sikkerhetslager. Frøhvelvet er består av tre fjellhaller sprengt ut I sandsteinsfjellet “Platåfjellet” utenfor Longyearbyen. 120 meter dypt inne I fjellet lagres frøene I såkalte “black boxes” på -18 C.

NordGens operative ansvar i forhold Frøhvelvet er å samarbeide med frøbanker rundt i verden om hvordan frøene skal pakkes og forsendes, samt å sørge for en sikker, trygg og systematisk lagring av frøene når de ankommer Svalbard. NordGens operative ansvar utføres i tråd med en trepartsavtale med Landbruks- og matdepartementet i Norge og the Global Crop Diversity Trust.

Officiell hjemmeside

For ytterligere infomasjon kan du også besøke den offisielle hjemmesiden for Svalbard Globale frøhvelv

Frøportalen

Ønsker du ytterligere informasjon om hvordan frø kan deponeres i hvelvet, eller informasjon om hvilke frøprøver som er lagret i hvelvet? Besøk Frøportalen.

Film

Her kan du se en film om Svalbards frøhvelv: The Backup Copy

Års Rapport

2008 SGSV Annual Progress Report
2009 SGSV Annual Progress Report
2010 SGSV Annual Progress Report
2011 SGSV Annual Progress Report
2012 SGSV Annual Progress Report
2013 SGSV Annual Progress Report
2014 SGSV Annual Progress Report

2015 SGSV Annual Progress Report


SGSV 309 x 298

Foto: Simon Jeppson


The Partners behind the Seed Vault:

Den Norske Regjeringen - Øverste ansvarlige myndighet.

The Global Crop Diversity Trust - Finansierer deler av driften og finansierer forsendelsen av frø fra støtteberettigete land.

NordGen er ansvarlig for daglig drift og administrasjon. Besøk Frøportalen.

Kontakt

Åsmund Asdal, E-mail:sgsv@nordgen.org

Roland von Bothmer: e-mail:roland.von.bothmer@slu.se