Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Prosjekter

Pågående prosjekt innen arbeidsgruppen er:

DNA analyse av Nordiske potetsorter (2009 - )

Mikrosatelitt analyser av potet kan brukes til å identifisere sorter. Analyseresultatet kan lagres og sammenlignes med nye analyser i fremtiden. Slik ønsker vi å bygge opp et kartotek for DNA analyseresultater for potet. Årlig for NordGen inn mange gamle potetsorter for vurdering. I 2009 kom det inn mange slike fra Gøteborg. I Norge finnes en stor samling som Norsk Genressurssenter ønsker å ta vare på.

Risikovurdering for spredning av virus via vegetativt formert grønnsaksmateriale (2013 - )

Dette er et arbeid som i første runde skjer på skrivebordet, og som skal være til hjelp for Genbanken og de Nasjonale Program i forbindelse med distribusjon av stiklinger som rabarbra, humle, sjalottløk og annet, men også frøoverførte virus i bønner, tomater og annet. Et samarbeid med ekspertmiljøer er nødvendig.

Digitalisering av gamle frøkataloger og sortsbeskrivelser (2012 - )

Ved NordGen finnes frøkataloger og ulike gamle tidsskrift. Ved Kungliga Bibloteket i Stockholm finnes mer. Agneta Börjesson har på oppdrag av NordGen og POM startet et arbeid med å samle informasjon om grønnsakssorter fra gamle kataloger og publiskasjoner. Tanken er at dette skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig via NordGens hjemmeside og informasjonen kobles til aktuelle frømateriale vi har i genbanken. Tilsvarende initiativ er også på gang i Norge og Danmark.

Innsamling av krydder- og medisinplanter fra Finland (2009-2012)

Bertalan Galambosi har stor kunnskap og nettverk innen feltet, og bidrar til at verdifullt materiale kommer inn i genbanken hos NordGen. Det er materiale fra finske urtedyrkere, men også fra forskningsprosjekter. Frø sikres også fra samlingen på forskningsstasjonen i Mikkeli som skal legges ned.

Innsamling av kulturreliktplanter på utvalgte lokaliteter i Danmark (2008 - )

Bernt Løjtnant har undersøkt kulturhistoriske lokaliteter i Danmark og laget lister over aktuelle vekstslag som kan betegnes som reliktplanter. Vi samler inn frø av utvalgte planter.

DNA analyse av Nordiske humlekloner (2009-2012)

Fokus er på danske og norske kloner av humle. DNA analyser tas nå først og fremst for å finne eventuelle kopier som et hjelpemiddel i bevaringsarbeidet. Svenske humlekloner er analysert tidligere, og her vil kun noen referanseplanter tas med. Humleplantene finnes i klonarkiv i de enkelte land og respektive Nasjonale Program.

Innsamling og dokumentasjon av rankespinat (Hablizia) (2009-2010)

Denne flerårige spinatlignende veksten er kjent fra Norden i lange tider, men blitt mer eller mindre borte. Prosjektet samler inn og beskriver hva som kan finnes av materiale innen denne spesielle vekten. Stephen Bastow i Norge var engasjert i prosjektet som er avsluttet. Aktuelt materiale er lagt inn i genbanken og mer informasjon finnes i SESTO.

Tidligere grønnsak-prosjekt er lenket HER

Tidligere potetprosjekt er lenket HER

I tillegg er NordGen involvert i andre pågående prosjekter som berører arbeidsgruppens vekster:

Sidansvarig:  Svein Oivind Solberg