NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Johan Axelsson

Ansvarig för frölab 


 

+46 (0)40 53 66 41
+46 (0)701 04 31 86

johan.axelsson@nordgen.org