NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Find us on Facebook

Instagram

Kansainvälinen yhteistyö

NordGen tekee yhteistyötä geenipankkien ja tutkimus- ja jalostuskeskusten kanssa niin pohjoismaisella kuin globaalisella tasolla. Pohjolan ulkopuolella osallistumme laajaan kansainväliseen yhteistyöhön FAO:n puitteissa, joka on YK:n elintarvike- ja maatalousorganisaatio sekä Bioversity Internationaliin. Meillä on myös toiminnallinen vastuu globaalista siemenvarastosta: Svalbard Global Seed Vault.

NordGenillä on useita hankkeita, jotka pyrkivät kehittämään ja tukemaan muiden maiden geenipankkityötä.

Baltia
NordGen tukee Baltian geenipankkityötä hoitamalla dokumentoinnin, vastaamalla palvelimista ym.

Svalbard Global Seed Vault

Organisaatiot Bioversity International ja FAO (Food and Agriculture Organization) kiinnostuivat NordGenin varmuusvarastosta lakkautetussa kaivoksessa Svalbardissa ja ottivat yhteyttä Norjan viranomaisiin. Tämä johti vähitellen siihen, että Svalbard Global Seed Vault (SGSV) avattiin vuonna 2008 ja toimii nyt kaikkien maailman siementen ylimääräisenä varmuusvarastona.

Det är Norge via Landbruk- og matdepartementet (LMD) som äger SGSV men driften regleras i ett trepartsavtal mellan LMD, Global Crop Diversity Trust som finansierar försändelser av fröer från biståndsland samt NordGen. NordGen har det dagliga driftsansvaret för lagring, mottagande och kontraktskrivning med donatorer.

Vastaava:  Webmaster

bjork_309

Kuva: Simon Jeppson

Lisätietoa

Svalbard Global Seed Vault