NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Find us on Facebook

Instagram

Pohjolan geenivarat

Luonnon monimuotoisuus ja geenivarat ovat pohjoisilla alueilla erittäin arvokkaita, sekä kulttuurillisessa että taloudellisessa mielessä. Pohjoismaisessa ilmastossa selviytyvät kasvit ja eläimet ovat erottamaton osa pohjoismaista identiteettiä, kuten kulttuurimaisemamme ja ympäristömmekin. Ne antavat meille myös tulevaisuudessa mahdollisuuksia maatalouden ja metsätalouden kehittämiseen.

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) tavoitteena on geenivarojen säilyttäminen ja kestävä käyttö, YK hyväksyi sopimuksen Riossa 1992 ja useimmat maailman maat ovat sen vahvistaneet. Lyhyesti se merkitsee kansallista vastuuta biologisen monimuotoisuuden vaalimisesta. Kaikki pohjoismaat ovat sitoutuneet noudattamaan sopimusta ja ovat sen vuoksi laatineet nk. kansallisia ohjelmia.

Kansalliset ohjelmat

Jokaisella ohjelmalla on kansallinen koordinaattori. Koordinaattorit osallistuvat NordGenin yhteistyöryhmiin ja lisäävät osaltaan korkeatasoista tiedonvaihtoa.

NordGen koordinoi kaikki pohjoismaat toimialueellaan ja huolehtii siitä, että yhteistyöstä muodostuu lisäarvoa, ts. että jokainen maa saavuttaa enemmän kuin mihin olisi yksin kyennyt.

Tämä lisäarvo muodostuu NordGenin verkoston työryhmien ja yhteistyöryhmien tiedonvaihdosta, koordinoiduista aloitteista sekä kustannustehokkaasta kansallisesta ja pohjoismaisesta roolijaosta.

Pohjoismaiden ääni on tällä tavalla vahva ja vie eteenpäin kansainvälistä maatalouden ja ruoan geenivaratyötä.

Vastaava:  Webmaster

far_faroarna

Lammas, Färsaaret
Kuva: Erik Christensen, Porkeri/Norden.org

Lisätietoa

Kansalliset ohjelmat, lue lisää