NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Find us on Facebook

Instagram

Mikä NordGen on?

NordGen - Pohjoismainen geenivarakeskus -on pohjoismainen kasvien, kotieläinten ja metsäpuiden säilyttämisen ja kestävän käytön laitos. Yhteistyö geenivarojen säilyttämiseksi (ruokaa ja maataloutta varten) Pohjolassa on jatkunut jo yli 30 vuotta. NordGen perustettiin 1. tammikuuta 2008 Pohjoismaisen geenipankin, Pohjoismaisen kotieläingeenipankin ja Pohjoismaisen metsätalouden siemen- ja taimineuvoston yhdistyessä. NordGenin rahoittajana on Pohjoismaiden ministerineuvosto.

NordGenin perustehtävänä on myötävaikuttaa ruokaan ja maatalouteen liittyvien varojen laajan geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseen.

Tämä tapahtuu säilyttämisen ja kestävän käytön muodossa, uutteralla dokumentointi- ja tiedotustyöllä sekä kansainvälisin sopimuksin.

Tämä työ on kallista, minkä vuoksi Pohjola on valinnut yhteisen ratkaisun. Jokaisella maalla on myös kansalliset geenivaraohjelmat.

Visiomme
NordGen turvaa biologisen monimuotoisuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteemme 

  • NordGen toimii geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi Pohjolan maa- ja metsätalouden piirissä.
  • NordGen edistää näkyvällä, offensiivisella ja tehokkaalla tavalla pohjoismaista yhteistyötä  geenivarojen kestävän käytön ja säilyttämisen puolesta maatalouden, niittyjen käytön, metsätalouden ja elintarviketuotannon hyväksi.
  • NordGen edistää ympäristöystävällisen toiminnan ja geenivarojen käytön positiivista yhteisvaikutusta.
  • NordGen tuo selkeästi esiin eri lajien sisäisen ja välisen geneettisen monimuotoisuuden yhteiskunnallisen ja kulttuurihistoriallisen arvon.
  • NordGen on tärkeimpiä kasvi-, kotieläin- ja metsägeenivarojen hallinnan kansainvälisiä palvelu- ja tietokeskuksia.
  • NordGen kehittyy ja tulee tunnetuksi korkealle profiloituneena tieto- ja palvelukeskuksena julkisessa tilassa ja tärkeänä päättäjien asiantuntijaelimenä.
  • Nordgen vaikuttaa jäsenmaiden kautta kansainväliseen avoimuuteen, yhteistoimintaan ja globaalisten varojen eettisesti hyväksyttävään käyttöön.

Toimintamme on sijoitettu kahdelle paikkakunnalle; Alnarp Ruotsissa ja Ås Norjassa. Pääkonttorimme ja NordGen Kasvit sijaitsevat Alnarpissa Malmön lähistöllä. Åsissa, Oslon ulkopuolella, sijaitsevat NordGen Kotieläimet ja NordGen Metsä.

Vastaava:  Webmaster

rapsblomma

Foto: Simon Jeppson


Yhteystiedot

Enemmän tietoa NordGenin toiminnasta saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen:

Roland von Bothmer
Puh. +46 (0)706 76 44 18