NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Find us on Facebook

Instagram

NordGenin hallitus

NordGenin hallituksen nimeää Pohjoismaiden ministerineuvoston kalastuksen ja vedenkäytön, maatalouden, elintarvikkeiden ja metsätalouden virkamieskomitea. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Lisäksi siihen kuuluu NordGenin edustaja, ympäristöpuolen tarkkailija sekä yksi Pohjoismaiden ministeriön edustajaa/tarkkailijaa.

 

  Jäsen Varajäsen

   
Tanska Kim Holm Boesen
Naturerhvervstyrelsen

vit_7

Birgitte Lund
Naturerhvervstyrelsen

vit_7

Suomi Marja Savonmäki
Maa-ja metsätalousministeriö

vit_7

Tuula Pehu
Maa-ja metsätalousministeriö

vit_7

Islanti Áslaug Helgadóttir
Lantbrukshögskolan, Hvanneyri

vit_7

Jón Hallsteinn Hallsson
Agricultural University of Iceland

vit_7

Norja Geir Dalholt, Chairman
Lantbruks- og Matdepartementet

vit_7

Ivar Ekanger
Lantbruks- og Matdepartementet

vit_7

Ruotsi Carina Knorpp, Vice-Chair
Landsbygdsdepartementet

vit_7

vit_7

     

Observer for Faroe Islands is Rólvur Djurhuus, Búnaðarstovan.

Environment observer is Johan Bodegård, Swedish Museum of Natural History.

Ympäristöpuolen tarkkailija nimetään pian.

Nordgenin osallistuvana edustajana toimii Anna Palmé, vanhempi tutkija.

Pohjoismaiden ministerineuvoston edustajia/tarkkailijoita ovat Torfi Jóhannesson, Vanhempi neuvoja.

NordGenin johtaja toimii hallituksen sihteerinä.