NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Find us on Facebook

Instagram

Publikation om kulturreliktväxter

En skrift om kulturreliktväxter började distribuers under 2014, dels i papperstryck och dels i digital pdf-version.

Skriften riktar sig till personer och organisationer som på olika sätt arbetar med historiska platser där det kan finnas växter som en gång i tiden odlades och som nu lever kvar, mer eller mindre naturaliserade. Dessa plantor tillhör vårt gröna kulturarv men är ofta okända för de som arbetar närmast dem. Den 40-sidiga skriften består av två delar. Den första beskriver vad kulturreliktväxter är, hur de kan ha överlevt, och varför vi vill bevara dem. Andra delen ger tips om skötsel - man kan med ganska enkla åtgärder göra det möjligt för kulturreliktväxterna att fortsätta leva på en plats.

Skriften har tagits fram av Anna Andréasson, Hans Guldager Christiansen, Tino Hjorth Bjerregaard och Lena Ansebo (projektledare), med medel från Nordiska Ministerrådets Arktiska program, Naturstyrelsen i Danmark och NordGen. För närvarande finns den utgiven på två språk, danska och svenska, men översättningar till norska och finska är planerade.

En digital version på vardera språk finns att ladda ner under Publikationer. Papperskopiorna distribueras just nu till botaniska föreningar, organisationer/myndigheter som ansvarar för skötseln av historiska platser, till kyrkogårdsförvaltningar med mera. Skulle er organisation vilja ha tryckta exemplar, kontakta Lena Ansebo på NordGen.

   
   
   
   

Arkisto